PERAN DAN FUNGSI PEMUDA ISLAM part I

Posted by Majalah Online on Monday, 22 April 2013

Asslamu'alaikum. wr.wb.
Salam pemuda - pemudi islam semoga tetap berjaya dan menggalang kejayaan, Katakanlah Kami Pemuda - pemudi islam ber Rabb satu yaitu Allah, Berpedoman satu yaitu Al-qur'an, dan memiliki satu tujuan satu yaitu Ridho Allah.Allahu Akbar.... Cemunguttt....." he.he..he…
               Taukah anda para pemuda dan pemudi sekalian  bahwa  para nabi dan rasul dahulu di angkat menjadi nabi ketika mereka masih muda Berkata Ibnu Abbas r.a. “Tak ada seorang nabi pun yang diutus Allah, melainkan ia dipilih di kalangan pemuda sahaja (yakni 30-40 tahun). Begitu pula tidak seorang ‘Alim pun  yang diberi ilmu, melainkan ia (hanya) dari kalangan pemuda. yupz  usia 30-40 itu masih disebut pemuda kurang dari itu adalah remaja. jika pemuda rusak maka rusaklah harapan bangsa untuk  berjaya.
              Itu semua karena  pemuda di antara 5 element kebangkitan negara, jika di rinci element itu ialah.. Air, udara, Tanah ... upz..upz salah sory..,sory,  maksudnya element  itu ialah 1.Pemimpin yang adil 2.ulama 3. wanita sholihah 4. umat yang baik 5. pemuda. 

            Tentu pemuda yang dimaksud adalah pemuda yang sholeh, pemuda - pemudi yang menjadi garda terdepan kebangkitan islam bukan pemuda yang rusak.

             
         Yang menjadi spesial lagi jika kita lihat para sahabat rata-rata usia mereka masih belia, remaja dan muda2 yang paling muda adalah 8 tahun, iaitu Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Al-Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, 11 tahun, Al Arqaam bin Abil Arqaam 12 tahun, Abdullah bin Mazh’un berusia 17 tahun, Ja’far bin Abi Thalib 18 tahun, Qudaamah bin Abi Mazh’un berusia 19 tahun, Said bin Zaid dan Shuhaib Ar Rumi berusia dibawah 20 tahun, ‘Aamir bin Fahirah 23 tahun, Mush’ab bin ‘Umair dan Al Miqdad bin al Aswad berusia 24 tahun, Abdullah bin al Jahsy 25 tahun, Umar bin al Khathab 26 tahun, Abu Ubaidah Ibnuk Jarrah dan ‘Utbah bin Rabi’ah, ‘Amir bin Rabiah, Nu’aim bin Abdillah, ‘ Usman bin Mazh’un, Abu Salamah, Abdurrahman bin Auf dimana kesemuanya sekitar 30 tahun, Ammar bin Yasir diantara 30-40 tahun, Abu Bakar Ash Shiddiq 37 tahun. Hamzah bin Abdul Muththalib 42 tahun dan ‘Ubaidah bin Al Harith yang paling tua diantara mereka iaitu 50 tahun.
   Al-qur'an sebagai pedoman kita banyak ayat-ayatnya yang sangkut pautnya tentang pemuda di antaranya :
"" “Mereka berkata: Kami dengan ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim""(QS.al-anbiya':  60 )

"“Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Ibrahim kepandaian sejak dahulu (sebelum mencapai remajanya) dan Kami lenal kemahirannya. Ketika dia berkata:’Sungguh kalian  dan bapak-bapak kalian dalam kesesatan yang nyata’. Mereka menjawab:’ Apakah engkau membawa kebenaran kepada kami, ataukah  engkau  seorang yang bermain-main sahaja? Dia berkata: Tidak! Tuhan kamu adalah yang memiliki  langit dan bumi yang diciptakan oleh-Nya; dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu”. Qs. Al Anbiyaa:51-56.
"“(Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat perlindungan (gua) lalu berdoa: ‘Wahai uhan kami berikanlah rahmat depada kami dari sisi-Mu dan tolonglah kami dalam menempuh langkah yang tepat dalam urusan kami (ini) (alkahfi : 10 )
  

Blog, Updated at: 11:09

0 comments:

Post a Comment

https://member.idwebhost.com/aff.php?aff=5263
Powered by Blogger.

Popular Posts